Oleon

KLANT: Oleon nv
PROJECT: Controlekamer en kantoren
DIENSTEN BUREAU PARTNERS: Volledige studieopdracht en uitvoering
ARCHITECT: Bureau Partners
OMVANG: 2.170 m2
OPLEVERING: 2019

bureauPARTNERS werd gevraagd om een nieuw masterplan te maken van de 2 sites voor Oleon, zijnde de site met de vetzuren en de site Biodiesel. Deze studie resulteerde in een centrale ontvangstparking voor vrachtverkeer en contractors op de site van de Biodiesel. Daardoor kon een stuk perceel naast het administratief hoofdgebouw op de site van de vetzuren vrijkomen om er een nieuw kantoorgebouw op te plaatsen ten koste van een stuk parking voor vrachtwagens.

Het ontwerp resulteerde in een typisch industrieel kantoorgebouw met duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen.
Voornamelijk voor de vloeren was dit meer dan een aandachtpunt omdat er met veiligheidsschoeisel in de burelen wordt gelopen, komende van de productie. Dit resulteerde bij voorbeeld in de controlekamer in een verhoogde vloer met een vloertegelafwerking met minimale voeg.
De burelen stralen een transparantie en openheid uit door de glazen wanden die naar de circulatiezones zijn voorzien. Ook op vlak van akoestiek werd veel aandacht besteed aan nagalm en overgangsgeluiden.

De verwarming van het gebouw is volledig voorzien op restwarmte afkomstig van de productie.

Bupa Oleon 15
Bupa Oleon 09
Bupa Oleon 25
Bupa Oleon 29

 

Bureau Partners GESELECTEERDE Projecten

CONTACTEER ONS

BESTUURDERS

Nik Vande Maele
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Wim Schamp
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

ADRES

BUREAU PARTNERS
architecten & ingenieurs nv

Jubileumlaan 63-65
B-9000 Gent
België

CONTACT

Tel +32 9 251 77 79
Fax +32 9 251 75 89
E-mail Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Volg onze actuele projecten
via Facebook

DISCLAIMER

DISCLAIMER

Deze website is eigendom van Bureau Partners - architecten en ingenieurs nv.

Contactgegevens en Maatschappelijk zetel:
Bureau Partners - architecten en ingenieurs nv
Jubileumlaan 63-65
9000 Gent
Telefoon: 09 251 77 79
Email: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Ondernemingsnummer: B.T.W.-BE 0430 719 986
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Bureau Partners - architecten en ingenieurs nv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Bureau Partners - architecten en ingenieurs nv de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Bureau Partners - architecten en ingenieurs nv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Bureau Partners - architecten en ingenieurs nv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Bureau Partners - architecten en ingenieurs nv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de Belgische rechtbanken en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Bureau Partners - architecten en ingenieurs nv of rechthoudende derden. Gebruik is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

PRIVACY

PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt op 24/05/2018

Bureau Partners - architecten en ingenieurs nv hecht belang aan uw privacy.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

Bijvoorbeeld bij de aanvraag van meer informatie via webformulieren. Indien de gebruiker gegevens invult op een invulformulier of ons deze gegevens toestuurt per e-mail, gebruiken we deze enkel om in dat kader te antwoorden, tenzij de gebruiker zelf aangeeft verder op de hoogte gehouden te willen worden. Dit zijn in principe naam, voornaam, e-mailadres en mogelijk ook telefoonnummer, bedrijf en functie. Ook de correspondentie die we met de gebruiker voeren, houden we bij. Indien er geen verdere opvolging gevraagd wordt, zullen de gegevens verwijderd worden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. De gebruiker heeft het recht en kan ten alle tijde de verwijdering van alle persoonsgegevens vragen. Dit kan gratis en eenvoudig via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.. Indien van toepassing kan een bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) gevraagd worden.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven of doorverkocht aan derden die deze gegevens zelf willen gebruiken. We maken wel gebruik van bepaalde services (websitehosting, e-mailclients [zoals Outlook], back-up en dataopslag [zoals Dropbox], enz.) en analyse van uw webbezoek [zoals Google Analytics]). Deze dienstverleners mogen uw gegevens niet gebruiken, maar ze staan wel op hun servers, zodat ze ze strikt gezien wel ontvangen (en verwerken). Maar uiteraard geven zij ons de nodige garanties dat je gegevens daar veilig staan. Ze zijn immers ook gehouden tot de doeleinden opgenomen in onze privacyverklaring. Het is ons gerechtvaardigd belang om voor deze doeleinden gegevens met deze partijen te delen.

We nemen de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Hoewel we redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen, is geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar.

We gebruiken een scala aan passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van informatie over u kan plaatsvinden. We bewaren de persoonsgegevens die u verstrekt bijvoorbeeld op computersystemen met beperkte toegang en in gecontroleerde omgevingen. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze externe dataleveranciers passende beveiligingsmaatregelen bieden.

Bij het bezoeken van onze website verzamelen wij enkel die gegevens die nodig zijn voor het functioneren en het verbeteren van onze website. Dit gebeurt via “cookies”. Meer info vindt u in ons Cookiebeleid.

Hierbij verkrijgen wij ook technische informatie dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, browsertype en -versie, de instelling van de tijdzone, browser plug-in types en versies, het besturingssysteem en platform. BureauPARTNERS kan met Google Analytics anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

De bescherming - op vlak van webhosting - van de verwerkte gegevens gebeurt door de data op de webserver te encrypteren, door dat de site voorzien is van https protocol, door dat er dagelijkse back-ups gemaakt worden, door dat er firewall bescherming is, door dat alle verwerkte persoonsgegevens binnen de Europese Unie bewaard worden.

Mocht er ondanks alle voorzorgen toch een datalek zijn, komt er binnen de 72 uur een verplichte melding. Vervolgens wordt ook alles in het werk gesteld om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en wordt ons beveiligingsbeleid aangepast om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden.

Indien u vragen heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens, gelieve ons te contacteren via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

Tenzij anders vermeld, is BureauPARTNERS verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen en waarop deze Privacyverklaring van toepassing is. Ons adres is: JUBILEUMLAAN 63-65, 9000 GENT.

Wij kunnen dit Privacybeleid indien nodig aanpassen of updaten wanneer wij dit nodig achten of daartoe door de wet worden verplicht. Herlees deze dan ook regelmatig. Wanneer we deze verklaring bijwerken, zullen we de datum achter ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan de verklaring aanpassen. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de Verklaring of in de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, stellen we u hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze Verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe we uw informatie gebruiken en beschermen.”

Webdesign eXponent